ปัญหางานกระเบื้อง

ปัญหาที่พบมากของงานพื้นหรือผนังกระเบื้อง คือ ช่างมักนิยมปูกระเบื้องแบบซาลาเปา โดยนำปูนมาโปะลงที่กระเบื้องเป็นก้อนๆแล้วปู  ทำให้เนื้อปูนไม่เต็มแผ่นกระเบื้อง หรือด้านใต้กระเบื้องเป็นโพรง เวลาเคาะกระเบื้องจะได้ยินเสียงกลวงๆ ส่งผลให้กระเบื้องหลุดร่อนได้หรือแตกได้ง่าย

อีกปัญหาที่พบมากไม่แพ้กัน คือ การปูกระเบื้องแบบปูสด   ซึ่งจะปูกระเบื้องลงบนพื้นผิวปูนที่เทเสร็จใหม่ๆ โดยอาศัยน้ำปูนมาเป็นส่วนยึดเกาะกระเบื้องกับพื้นผิวปูน  แต่วิธีนี้กระเบื้องจะดูดน้ำปูนซีเมนต์ออกมาทำให้กระเบื้องที่ปูนหลุดร่อนได้  อีกทั้งแรงยึดเกาะของน้ำปูนจะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการปูด้วยกาวซีเมนต์

อย่างไรก็ตาม งานปูกระเบื้องเป็นขั้นตอนที่คนซื้อบ้านทั่วไปมักไม่เห็น ไม่สามารถรู้ได้ว่าช่างปูแบบไหน ยิ่งเป็นบ้านที่สร้างเสร็จพร้อมขายยิ่งไม่เห็น มีโอกาสเดียวคือในขั้นตอนตรวจรับบ้าน ที่ต้องตรวจสอบทั้งงานปูพื้นและผนัง ให้ละเอียด เรียกว่าเคาะกันครบทุกแผ่นได้ก็ดี

Visitors: 299,779