ควรระวังปลวก

จุดเสี่ยงปลวกขึ้นบ้าน

  • ปลวกมักชอบมากับวัสดุที่มาจาก ไม้อัดชานอ้อย เปลือกไม้ ไม้เนื้ออ่อน
  • กองเศษของพวก กล่องกระดาษ หนังสือต่างๆ และฝ้ายิบซั่ม
  • บริเวณบ้านในส่วนที่อับแสงชื้นๆ มีน้ำซึมเปียกๆ อันนี้ชอบมากๆ
  • บ้านที่ปลูกอย่างโดดเดี่ยว มุมอับชื้น เงียบสงบ
  • ร่องรอยของปูนแตกแยกของบ้าน เพราะปลวกจะอาศัยร่องแบบนี้เข้ามา
  • การนำเอาพวกวัสดุที่จำพวกกระดาษหรือเศษไม้มาพิงกับตัวบ้าน  ทำให้ปลวกนั้นเข้ามาบ้านของเราได้ง่าย
  • การที่เรากองวัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆที่เดิมนั้นเป็นเวลานานๆ ก็จะทำให้เป็นสถานที่ๆ     ทำให้ปลวกมาสร้างหลักปักฐานแบบถาวร
  • พยายามปรับมุมหรือแก้ไขในส่วนที่มันอับแสง ให้แสงเข้าถึงได้ เช่น หน้าต่างหรือประตู   ต้องหมั่นเปิดใช้งานบ้าง
Visitors: 307,567