ควรระวังงานบนหลังคา

ควรระวังงานบนหลังคา

ปัญหางานบนหลังคาส่วนใหญ่ ที่ต้องควรระวัง

1.กระเบื้องมุงหลังคาแตกร้าวทำให้น้ำรั่วซึม 

2.ความเรียบร้อยระบบร้อยท่อสายไฟ หรือเฟ็กร้อยสายไฟ

3.ไม่ปิดฝาบล็อกไฟ และการต่อเชื่อมสายไฟไม่เรียบร้อย

4.ขยะ และวัสดุก่อสร้างที่เก็บลงมาไม่หมด

5.ไม่พันปลายสายไฟ (ไฟอาจรั่วบนหลังคาได้)

6.ติดตั้งระบบกันนกบนหลังคาบ้าน

Visitors: 303,995