ขั้นตอนการทำงาน

งานหลังคา

 • ตรวจสอบความเรียบร้อยรอยต่อแผ่นกระเบื้อง
 • ตรวจสอบกระเบื้องแตกร้าวหรือบิ่น
 • ตรวจสอบการติดตั้งครอบสันหลังคา
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยงานเก็บเกราท์ปูนครอบสันหลังคา
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยรางระบายน้ำใต้สันตะเข้

 

งานบนฝ้าเพดาน

 • ตรวจสอบความเรียบร้อยงานท่อ และเฟล็กซ์ร้อยสายไฟ
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยจุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้า
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยฉนวนกันความร้อน
 • ตรวจสอบรอยเชื่อม หรือจุดเชื่อมต่อโครงหลังคา
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยงานเก็บสีกันสนิมโครงหลังคา
 • ตรวจสอบรอยน้ำรั่ว น้ำซึม จากหลังคา
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้งตะแกรงดักนก
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยของบ็อกซ์ไฟ
 • ตรวจสอบความสะอาด

 

งานฝ้าเพดาน

 • ตรวจสอบผิวสี และรอยแตกร้าว
 • ตรวจสอบรอยต่อระหว่างแผ่น
 • ตรวจสอบขอบและมุมฝ้าเพดาน ว่าแตกร้าวหรือเลื้อยไม่ได้แนว

 

งานผนัง

       (ผนังก่ออิฐฉาบปูน)

 • ตรวจสอบความเรียบของผิวผนัง
 • ตรวจสอบรอยแตกร้าวผิวผนัง
 • ตรวจสอบมุมผนังบิดเบี้ยว ไม่ได้ฉาก
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยผิวสีผนัง โดยรอบ

    (ผนัง Wallpaper)

 • ตรวจสอบรอยต่อผนัง Wallpaper (ขึ้นตะเข็บหรือไม่)
 • ตรวจสอบรอยต่อมุมผนัง Wallpaper (รีดเข้ามุม)
 • ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยของ Wallpaper
 • ตรวจสอบ Wallpaper ฉีกขาด
 • ตรวจสอบเฉดสีของ Wallpaper ว่าเพี้ยน หรือเป็นสีเดียวกันหรือไม่
 • ตรวจสอบผนัง Wallpaper ขอบเฟรมประตู หน้าต่าง หลุดร่อน
 • ตรวจสอบรอยต่อผนัง Wallpaper กับวงกบประตู

 

งานประตู & หน้าต่าง

 • ตรวจสอบลูกบิด กลอนประตู ใช้งานได้หรือไม่
 • ตรวจสอบบานบิดเบี้ยว และการติดตั้งไม่ได้ฉาก (เฟรมอลูมิเนียม)
 • ตรวจสอบรอยแตกร้าว และรอยขีดข่วนของกระจก ประตู หน้าต่าง
 • ตรวจสอบรอยขีดข่วนเฟรมประตู หน้าต่าง
 • ตรวจสอบผิวถลอกเฟรมประตู หน้าต่าง
 • ตรวจสอบสกรูยึดบานพับประตู ติดตั้งครบหรือไม่
 • ตรวจสอบประตูบานบิด และเบียดวงกบ (บานประตูไม้)
 • ตรวจสอบตำแหน่งกันชนประตู
 • ตรวจสอบบานประตู หน้าต่างขบ และเบียดเฟรมหรือไม่
 • ตรวจสอบคราบน้ำรั่วซึม ขอบและมุมเฟรมหน้าต่าง
 • ตรวจสอบงานซิลิโคนเฟรมหน้าต่าง
 • ตรวจสอบรอยต่อและมุมเฟรมหน้าต่าง

 

งานบัวพื้น

       (บัวพื้นไม้)

 • ตรวจสอบผิวสี และความเรียบร้อย
 • ตรวจสอบรอยต่อ และมุมบัวพื้น
 • ตรวจสอบความแข็งแรงของบัวพื้น ว่าติดตั้งแน่นหรือไม่

       (บัวพื้นสำเร็จรูป)

 • ตรวจสอบริ้วรอย และผิวถลอก
 • ตรวจสอบรอยต่อ และมุมบัวพื้น
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยงานซิลิโคน
 • ตรวจสอบความแข็งแรงของบัวพื้น ว่าติดตั้งแน่นหรือไม่ 

 

งานพื้น

       (งานพื้นลามิเนต)

 • ตรวจสอบพื้นไม้ยวบ
 • ตรวจสอบพื้นไม้รอยต่อห่าง และขึ้นตะเข็บ
 • ตรวจสอบความแข็งแรงของพื้นไม้
 • ตรวจสอบพื้นไม้ ได้ระดับหรือไม่

       (งานพื้นไม้ปาร์เก้)

 • ตรวจสอบพื้นไม้รอยต่อขึ้นตะเข็บ และผิวไม่เรียบ
 • ตรวจสอบพื้นไม้โพรง และร่อน
 • ตรวจสอบงานผิวสี และความเรียบร้อย
 • ตรวจสอบพื้นไม้ ได้ระดับหรือไม่

 

งานกระเบื้อง (พื้น & ผนัง)

 • ตรวจสอบกระเบื้องร่อน หรือโพรง
 • ตรวจสอบรอยต่อขอบกระเบื้องไม่เสมอ
 • ตรวจสอบริ้วรอย และรอยขีดข่วนของแผ่นกระเบื้อง
 • ตรวจสอบการเก็บแต่งยาแนวกระเบื้อง
 • ตรวจสอบกระเบื้องแตกร้าว
 • ตรวจสอบกระเบื้องสีเพื้ยน หรือไม่สม่ำเสมอ
 • ตรวจสอบความสะอาด และความเรียบร้อย

 

งานบันได

 • ตรวจสอบผิวสี และความเรียบร้อย
 • ตรวจสอบการติดตั้ง ลูกขั้นบันได (ติดตั้งแน่นหรือไม่)
 • ตรวจสอบความแข็งแรงชุดราวกันตก และงานผิวสี
 • ตรวจสอบรอยเชื่อมหรือรอยต่อเหล็กราวกันตก และเหล็กโครงบันได
 • ตรวจสอบระดับลูกตั้ง และลูกนอนบันได ได้มาตรฐานหรือไม่
 • ตรวจสอบความเรียบร้อย รอยต่อขอบไม้บันได กับผนังปูน

 

งานไฟฟ้า

 • ตรวจสอบขนาดสายไฟ และขนาดลูกเบรกเกอร์
 • ตรวจสอบการติดตั้งลูกเบรกเกอร์ (แน่นหรือไม่)
 • ตรวจสอบการต่อเชื่อมสายไฟ กับลูกเบรกเกอร์ และจุดต่อสายไฟในตู้ทั้งหมด
 • ตรวจสอบขนาดสายเมน และมิเตอร์ไฟฟ้า
 • ตรวจสอบสัญลักษณ์การใช้งานลูกเบรกเกอร์ตรงตามการใช้งานหรือไม่
 • ตรวจสอบระบบสายดิน
 • ตรวจสอบระบบเครื่องปรับอากาศ
 • ตรวจสอบการติดตั้งเต้ารับ และสวิทซ์ไฟ 
 • ตรวจสอบการใช้งานระบบกันไฟดูด

 

งานสุขาภิบาล

 • ตรวจสอบระบบน้ำรั่วซึมสุขภัณฑ์
 • ตรวจสอบระบบชักโครกไหลลงตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่
 • ตรวจสอบระบบท่อน้ำทิ้ง Floor Drain และสุขภัณฑ์ลงตามตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่
 • ตรวจสอบการทำงานของปั๊มน้ำ และความสะอาดในถังน้ำดี
 • ตรวจสอบระบบน้ำ ท่อระบายน้ำทิ้งรอบบ้าน โดยรอบ
 • ตรวจสอบความสะอาดบ่อพัก
 • ตรวจสอบระบบดักกลิ่น ในบ่อพัก
 • ตรวจสอบงานเกราท์ปูนขอบท่อ และบ่อพัก
 • ตรวจสอบระดับความสูงบ่อพัก โดยรอบบ้าน

 

งานรั้ว

 • ตรวจสอบผิวสี และความเรียบร้อย
 • ตรวจสอบรอยแตกร้าวผิวผนัง
 • ตรวจสอบความแข็งแรงและรอยแตกบิ่น (รั้วC-PAC)
 • ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อผนังรั้ว C-PAC
 • ตรวจสอบผิวสีประตู และรั้วเหล็กโปร่ง
 • ตรวจสอบการใช้งานประตูรั้ว

 

งานสวน

 • ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานสวนโดยรอบบ้าน
 • ตรวจสอบดินทรุด ไม่ได้ระดับ โดยรอบบ้าน

 

 

หลังตรวจเสร็จ ทางวิศวกรสรุปงานให้ลูกค้าฟังพร้อมเจ้าหน้าที่โครงการ

Visitors: 304,029