ปัญหาพื้นห้องน้ำรั่วซึม

ปัญหาการรั่วซึมของพื้นห้องน้ำ

สำหรับปัญหาการรั่วซึมของพื้นห้องน้ำ อาจเกิดขึ้นช้าเร็ว หรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยดังที่กล่าวข้างต้นสาเหตุเริ่มต้นของปัญหาห้องน้ำ

  1. การออกแบบ ทั้งการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยที่ไม่มีการแยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้ง หรือการคำนวณขนาดความลาดเอียงที่ผิดพลาด
  2. การเลือกใช้วัสดุ เช่น การเลือกคุณภาพของท่อน้ำทิ้งที่ไม่เหมาะสม หรือการเลือกกระเบื้องปิดผิวผิดประเภท    
  3. ความชำนาญและวิธีการก่อสร้างของช่าง เช่น สัดส่วนของคอนกรีตที่ใช้เทพื้นห้องน้ำไม่เหมาะสม การหล่อคอนกรีตไม่สมบูรณ์  หรือละเลยการ  บ่มคอนกรีต ทำให้โครงสร้างแตกร้าว 
  4. การปูกระเบื้องแบบซาลาเปา ซึ่งทำให้เกิดโพรงใต้กระเบื้องและน้ำเข้าไปขังแทนที่ได้ 
  5. การทำกันซึมพื้นห้องน้ำ (ก่อนทำระบบกันซึมพื้นต้องสะอาด) 
  6. การเลือกใช้วัสดุปูนเกร้าท์ ขอบท่อน้ำทิ้ง
             .                                                  
Visitors: 307,577