ปัญหางานสี

สาเหตุของปัญหาคราบเกลือและด่าง

 1.ความชื้นที่พื้นผิวสูง 
 2.ปูนฉาบแห้งตัวไม่สนิท
 3.ผนังมีรอยแตก น้ำซึมเข้าได้
 4.น้ำซึมจากด้านบน น้ำซึมจากพื้นดิน

ปัญหาสีพอง หลุดร่อน
 1.ความชื้นในพื้นผิวสูง
 2.พื้นผิวมีความเรียบมัน
 3. เตรียมพื้นผิวไม่ดี
 4. ไม่เคลือบสีรองพื้น ใช้สีไม่ถูกระบบ
 5. สียึดเกาะไม่ดี
 6. เกิดสนิมบนเหล็ก และดันให้สีพอง
 7. เตรียมพื้นผิวไม่ดี ไม่ขัดสนิมก่อน

ปัญหาสีชอล์คเป็นฝุ่น ปัญหาเชื้อรา ตะไคร่น้ำ
 1.สีเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน
 2. ใช้สีภายใน ทาภายนอก 
 3. ความชื้นที่พื้นผิวสูงสภาวะแวดล้อม เหมาะสมต่อการเกิดเชื้อรา
 4. มีน้ำรั่วซึม
 5 น้ำซึมเข้าเนื้อสีได้
 6. สีไม่ทนต่อการเกิดเชื้อรา ตะไคร่น้ำ 

Visitors: 304,012