รอยแตกร้าว

ชนิดที่ 1 การแตกร้าวที่ไม่เป็นอันตราย มีลักษณะเป็นเส้น เล็กๆ ขนาดเท่าเส้นผม เช่น การแตกร้าวลายงาของผนังปูนฉาบ การแตกร้าวของผิวหินขัด การแตกร้าวของกรวดล้างทรายล้าง การแตกร้าวของพื้นโรงรถ เป็นต้น ถึงแม้การ แตกร้าวเหล่านี้จะไม่อันตราย ก็ควรที่จะซ่อมแซมดูแลให้อยู่ในสภาพเดิม เพราะรอย แตกร้าวเหล่านี้จะส่งผลด้านความสวยงาม รวมทั้งบางจุดอาจเกิด การรั่ว-ซึมได้

ชนิดที่ 2 การแตกร้าวที่เป็นอันตราย เช่น การแตกร้าวของ เสา คาน พื้น แตกร้าวจนมองเห็นเหล็กภายใน รอยแตกร้าวเหล่านี้ จะเป็นเล้นใหญ่มากกว่า 0.5 มม. หรือขนาดที่ปลายดินสอกด สามารถสอดเข้าไปในรอยแตกได้

บ้านที่มีการทรุดที่ไม่เท่ากัน จะแสดงอาการดังนี้

1. ผนังมีรอยร้าวเฉียงเส้นเดียว ทำมุมกับพื้นประมาณ 45 องศา

2. รอยร้าวจะขยายความกว้างและความยาวขึ้นเรื่อยๆ                                          

3. มีปูนหลุดร่อนออกมาจากเสา คาน และพื้น

4. ประตู หน้าต่าง เปิด-ปิด ยากขึ้น

5. ระบบท่อน้ำ รั่ว-แตก ไม่มีสาเหตุ

6. บ้านจะมีเสียงดังในบางครั้ง

7. มีรอยร้าวเกิดขึ้นตามมุมเสา

Visitors: 304,011